ΜΑΡΝΗ 47 ΑΘΗΝΑ
Τηλ:210-5226671 Fax:210-5240629
e-mail:yiannist@otenet.gr